ISMN Türkiye Ajansı
Anasayfa Yeni Başvuru Bilgi
ISMN Nedir?

ISMN (Uluslararası Standart Müzik Numarası) basılı müzik eserleri (Partitur, Pop folyolar, Notalarla birlikte yayınlanmış yorumlar, e-yayınlar vb.) için kullanılan, 13 haneden oluşan uluslararası bir numaralama sistemidir.

ISMN nelere verilir?

Bir yayımın parçalarının her birine ISMN verilmektedir. Partiturlar, Minyatür partiturlar, Vokal partiturlar, Bölümlerin setleri, Ayrı olarak bulunabilecek tek tek parçalar, Antolojiler (Müzik eserleri için hazırlanmış), Pop folyolar, Bir müzik yayınının entegre bir bileşeni olan diğer ortamlar (Örneğin bir kompozisyonun bölümlerinden biri olan bir bant kaydı), Notalarla birlikte yayınlanan şarkı metinleri ya da güfteleri (eğer ayrı olarak mevcut ise), Notalarla birlikte yayımlanan yorumlar (ayrıca mevcut ise), Şarkı kitapları, Mikro-form müzik yayınları, Braille müzik yayınları, Elektronik yayınlar, Basılı bir müzik eserinin bir bölümünü oluşturan ses ya da video kayıtları, Süreli yayın içindeki parça ve notalar gibi.

ISMN nelere verilmez?

Müzik konulu kitaplar, Tek başına ses ya da video kayıtları (bilgisayar ortamında mevcut olan kayıtlarda dahil, Bir bütün halinde dergiler ve seriler, seri içindeki tek ciltlere ISMN verilemez.

Bir ISMN’im olmak zorunda mı?

Uluslararası ISMN Sistemi uyarınca ISSN alınmasını zorlayıcı bir düzenleme bulunmamaktadır. Ayrıca, hukuki ya da telif hakları koruması da sağlamamaktadır.

Daha Önce ISMN almış olan eserlere yeni bir ISMN verilir mi?

Bir bölümün içeriğinin değişmediği yerde kapak dizaynı değişimi, renkteki bir değişim veya bir etkiyle sonradan gelen etki arasındaki diğer marjinal farklar bağlamı değiştirmezler, bu yüzden yeni bir ISMN verilmez. Aynı parçanın aynı yayımcı tarafından değiştirilmeden baskısının yapılması ya da değiştirilmeden yeniden basımının yapılması durumunda yeni bir ISMN verilmemelidir. Benzer şekilde, aynı kaynaktan talep üzerine üretilen bir reprodüksiyona da , reprodüksiyon üzerinde yeni bir tarih bulunsa bile, yeni bir ISMN verilmemelidir.

Daha önce ISMN almış, ancak yeni bir ISMN verilmesi gerektiren esere ait özellikler nelerdir?

Küçük düzeltmeler dışında, bir eserin müzikal ya da edebi içeriğindeki bir değişiklik yeni bir ISMN gerektirir. Bir müzik eserinin ayrılmaz bir kısmıolan bir edebi metin bir önceki yayımlanmış basımdan farklılık taşıyorsa parçaya yeni bir ISMN verilmelidir. Edebi çeviri bir metne yapılacak ekleme, çıkarma ve değiştirme, müzik hiç değişmemiş olsa bile yeni bir ISMN gerektirir. Bir parçanın fiziksel boyutları yeni tam bir çalışma ya da minyatür partitur üretmek amacıyla önemli ölçüde değiştirildiğinde yeni bir ISMN verilmelidir. Farklı bir yayımcı tarafından üretilen tıpkıbasıma ayrı bir ISMN verilmelidir.

ISMN karşılığı için ücret ödemem gerekiyor mu?

Hayır. ISMN için ücret alınmamaktadır.

Fiyat değişiklikleri yeni bir ISMN alınmasını gerektir mi?

Hayır, gerektirmez.

Birden fazla ciltten oluşan yayınlarda nasıl ISMN alınır?

Hem çok ciltli bir yayının setine, hem de set içindeki her bir cilde birer ISMN verilmelidir.

Cilt 1
Cilt 2
Cilt 3     = 4 ISMN
Üç ciltlik set için bir takım ISMN’i; cilt 1,2 ve 3 için de birer ISMN
Partitur
Eleştirel not (Ayrıca mevcut) = 3 ISMN
Set için bir ISMN, partitur için bir, not için bir ISMN
NOT: Eğer ciltlerden biri yalnızca basılı metinse, buna ISBN de verilebilir.

Ortak olarak yayınlanan eserlerde ISMN kime verilir?

Diğer yayımcılarla birlikte ortak yayın ya da ortak basım olarak yayımlanan bir yayına katılımcı yayımcıların her biri tarafından ISMN’ ler verilebilir. O takdirde tüm yayımcıların ISMN’ lerinin yayına basılması ve net bir biçimde tanımlanması gerekir.

Diğer yayımcılarla birlikte ortak yayın ya da ortak basım olarak yayımlanan bir yayına katılımcı yayımcıların her biri tarafından ISMN’ ler verilebilir. O takdirde tüm yayımcıların ISMN’ lerinin yayına basılması ve net bir biçimde tanımlanması gerekir.

ISMN bir partitur ya da bölümün/partinin arkasına basılmalıdır. Eğer ISMN’i bu konumlardan her hangi birisine basmak mümkün değilse, diğer bir belirgin konuma (örneğin, müzik eserinin ilk sayfasının altına) basılmalıdır. Parça tek bir sayfadan oluştuğunda, ISMN parça üzerinde yalnızca tek bir yerde bulunur.

Login Login